Director:Hajime Baba(HOEDOWN)
CG Director / Editor:Hirokazu Yokohara(Khaki)
CG Producer:Kaori Ninokura(Khaki)
Online Editing / Color Grading:Kotomi Kawasaki(Khaki) / Chihiro Hagiwara(Khaki)
Online Producer : Tomoko Sekino(Khaki)
3D Scan:KUMONOS Corporation
Copywriter:Natsuki Morishita
Designer:Kohei Nakazawa(STUDIO PT)
Narrator:Keiichirou Yamamoto
Producer / Production Manager : Naoaki Tsuda(HOEDOWN)